Troyanska Slivovitz Plum Brandy 7yrs

Item #: VSK112

Size: 750ml

Type: Brandy

Varietal:

Distillery: Troyanska

Country: Bulgaria

Aged 7 years.

KOSHER FOR PASSOVER

more about the Distillery

Troyanska