Troyanska Slivovitz Plum Brandy 4yrs

Item #: VSK110

Size: 750ml

Type: Brandy

Varietal:

Distillery: Troyanska

Country: Bulgaria

Aged 4 years.

KOSHER FOR PASSOVER

more about the Distillery

Troyanska